ДОБРЕ ДОШЛИ в сайта на нашата компания „Делта-В Енерджи“ ЕООД! Предназначението на този сайт е да покаже и да разкаже за дейността на компанията в областта на алтернативната енергетика, както и за нашите достижения в изследванията, разработките и проектирането на съответните изделия!

_____________________________________________________

BIENVENIDO a nuestra empresa „Delta-V Energy“ LTD! Elpropósito de este sitio es para mostrar y hablar de las actividades de la compañía en el campo de las energías alternativas, así como nuestros logros en la investigación, desarrollo y diseño de los productos.

_____________________________________________________

WELCOME to our company „Delta-V Energy“ LTD! The purpose of this site is to show and tell about the company’s activities in the field of alternative energy, as well as our achievements in research, development and design of the products!