ТУК можете да видите интересни видеоматериали, показващи различни етапи от създаването на генератора – преобразовател на магнитна енергия, благодарение на технологията ИНКОМП!  Приятно гледане!

____________________________________________________

HERE you can find interesting videos showing different stages of the creation of the generator – converter of magnetic energy, thanks to technology INKOMP!

Enjoy watching!

**************************************************************************

… или за да гледате, кликнете върху картинка!

… or to watch, click on the image!