от нас

***************************************************************************

17. 02.2017

Основна задача на нашата компания за 2017 година е да бъде разработен  и построен прототип на базов универсален модулен генератор, предназначен за захранване на превозни средства с електрическа тяга. Основният модул ще бъде с изходна мощност приблизително 2000 W. Генератори с по-голяма мощност ще може да бъдат реализиране посредством съчетаването на неограничен брой базови модули. По този начин ще бъде гарантирана гъвкава и надеждна аксплоатация.

Очаква се първите проби да бъдат направени до края на месец юли 2017 г.

****************************************************************************

The main task of our company for 2017 is to be developed and built a prototype of a basic universal modular generator designed to power vehicles with electric traction. The main unit will have a power output of approximately 2000 W. Generators with more power can be realized through the combination of an unlimited number of base modules. This will be guaranteed a flexible and reliable operation.

The first samples expected to be made until the end of July 2017

****************************************************************************