В основата на конструкцията на всички показвани генератори е комутаторът на магнитни потоци ИНКОМП, изобретен от мен през 2005/2006 година. Именно благодарение на него е възможна комутацията на магнитните потоци, породени от магнитното поле на постоянният магнит. Управлението на тези магнитни потоци се осъществява посредством промяната на магнитното съпротивление в малък участък от магнитният контур, който участък е обособен като отделен елемент със собствен магнитен поток, който насища магнитопровода в този малък участък. Нормално този участък е тороид или близка до него форма, осигуряваща затворен магнитен контур, отделен от общия. В следствие на насищането, основният магнитен поток се пренасочва към участък с по-малко магнитно съпротивление, което е и работната част. Показано е на първите три рисунки!
ЕФЕКТИВНОСТТА се определя от обема на ключовата част(тороида), както и от отношението му към обема на работната част. Това предопределя и разхода на енергия за управлението на процеса. В най-общият случай работата на генератора протича съгласно законът на Фарадей

                                                        Е = - dF/dt

При процесът на комутация особена роля е отредена и на правилото за суперпозиция на интензитета на магнитното поле                                                        Hs = Ho +/- Hi cos(wt)

Където Ho е на постоянният магнит, а Hi cos(wt) – променливото, породено от управляващият импулс. По този начин магнитопроводът на ключовият тороид е перманентно в наситено състояние, както е показано на последната графика.